Шифры студенческих групп

 
 
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
44.03.01
Педагогическое образование
 
Математика
20ФПМ1
19ФПМ1
18ФПМ1
17ФПМ1
 
 
Информатика
20ФПИ1
19ФПИ1
18ФПИ1
17ФПИ1
 
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
 
Биология. Химия
20ФПЕ1
19ФПЕ1
18ФПЕ1
18ФПЕ2
17ФПЕ1
16ФПЕ1
 
География. БЖ
20ФПЗ1
19ФПЗ1
 
17ФПЗ1
 
 
Физика. Технология
20ФПР1
19ФПР1
18ФПР1
17ФПР1
16ФПР1
06.03.01
Биология
 
 
 
 
 
 
Биология
20ФБ1
19ФБ1
 
 
 
 
Биоэкология
 
 
18ФБ1.1
17ФБ1.1
 
 
Биохимия
 
 
18ФБ1.2
17ФБ1.2
 
04.03.01
Химия
 
Аналитическая химия
20ФХ1
19ФХ1
18ФХ1
17ФХ1
 
06.04.01
Биология
 
Экология
20ФБм1
 
 
 
 
 
Биохимия и молекулярная биология
20ФБм2
19ФБм2
 
 
 
 
Ботаника
 
19ФБм3
 
 
 
 
Молекулярная биология и генетика
 
19ФБм5
 
 
 
44.04.01
Педагогическое образование
 
Математическое образование
20ФПМм1
19ФПМм1
 
 
 
 
Физическое образование
20ФПФм1
19ФПФм1
 
 
 
 
Химическое образование
20ФПХм1
19ФПХм1
 
 
 

 

Дата создания: 18.05.2015 18:43
Дата обновления: 20.10.2020 08:37